Etterlyser flere funnTina Bru. Foto: Regjeringen

Etterlyser flere funn

Vi trenger flere funn, alle funn må bygges ut og alle lønnsomme ressurser i de eksisterende feltene må hentes ut, sa olje- og energiminister Tina Bru under Offshore Strategikonferansen i Stavanger 3 februar.

Den ferske olje- og energiministeren Tina Bru (H) holdt foredrag under Offshore Strategikonferansen i Stavanger 3. februar og bekreftet at petroleumsnæringen har vært og vil være vår største næring i mange år fremover. Samtidig er næringen i endring med hensyn på teknologifremskritt, gjenværende ressurser og klimautfordringen.

Ifølge Bru er ikke omstillingene kun utfordringer, men representerer også muligheter og viste til at teknologi og kunnskap fra bransjen er med på å gjøre norske selskaper konkurransedyktige på for eksempel havvind, CO2-håndtering, produksjon av hydrogen fra naturgass og fremtidig mulig uttak av havbunnsmineraler.

– Listen er også lang over nye muligheter som følge av for eksempel digitalisering. Konsulentselskapet McKinsey anslår det totale potensiale av digitalisering på sokkelen til mellom 30 og 40 milliarder kroner årlig. Det er et enormt tall, sa Bru.

Samtidig er det viktig for bransjen, serviceselskaper og andre selskaper i verdikjeden, som til sammen representerer 200 000 arbeidsplasser, at tilstrekkelig aktivitet på norsk sokkel opprettholdes.

– Vi trenger flere funn å bygge ut for å opprettholde aktiviteten hos leverandørene. Vi må bygge ut alle lønnsomme funn. Og vi må hente ut alle lønnsomme ressurser i de eksisterende feltene våre, hevdet Tina Bru.

Olje- og energiministeren avsluttet talen med å omtale et mye omdiskutert tema – iskantsonen.

– Vi vet vi kan drive forsvarlig virksomhet i Barentshavet. Vi startet for 40 år siden. Med unntak fra områdene nærmest Russland – som ble åpnet i 2013, har det vært petroleumsaktivitet i hele det åpnede området i over 30 år.

Bru påpekte videre at det ikke letebores i dag i oljeførende lag nær miljøverdiene som er i iskantsonen, i tråd med rammene Stortinget satt i 2013.

– Diskusjonen om iskanten handler ikke om åpning av nye områder. Det som diskuteres er rammene for petroleumsvirksomheten i allerede åpnet areal, sa Bru.

Ifølge Bru er det heller ingen diskusjon om klima.

– Men det er en diskusjon om hvordan vi sikrer bærekraftig bruk av havområdene våre, altså i samspill mellom miljø og næringshensyn. Så mener jeg det er uakseptabelt å gjøre noe som griper inn i selskapenes rettigheter i henhold til eksisterende utvinningstillatelser, fremholdt Tina Bru.

Les hele talen hennes her

X