Eventyret fra virkeligheten

Eventyret fra virkeligheten

Vi står ikke foran noe «grønt skifte». Vi vil fortsatt være avhengige av olje, gass og kull, skriver en fysikkprofessor.

«Vi har i dag ingen energikilder som kan måle seg med oljen. En økonomisk krise forårsaket av oljemangel er nærmere forestående enn et grønt skifte.»

Det er Jan Petter Hansen, professor ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen som skriver dette i en kronikk på «Ytring» (nrk.no).

Hansen går i strupen på alle som snakker om «det grønne skiftet», og alle dem (herunder miljøbevegelsen, forskere og klimaministeren) som snakker som om dette er en realitet. Konsensus blant klimaforskere nå er som kjent at vi må la to tredjedeler av all utvinnbar fossil energi bli liggende i bakken for å nå det såkalte togradersmålet. Energien skal i stedet hentes fra alternative energikilder.

Hansen påpeker imidlertid at det ikke er så enkelt. Han minner om at 90 prosent av det globale energiforbruket fremdeles kommer fra kull, olje og gass, samt at vi i dag ikke har alternative energikilder som kan måle seg med olje i effektivitet og anvendbarhet.

«Det grønne skiftet er globalt sett så langt vekk at det i beste fall kan karakteriseres som en drøm», konkluderer Jan Petter Hansen.

Eventyret om «det grønne skiftet».

«De siste fem årene er det installert ny sol- og vindkraft i et tempo som betyr at det tar mange hundre år før man når det globale behovet»

Jan Petter Hansen

Ytring, nrk.no

X