Exceptional reservoirs!Ivar Skjærpe er Subsurface Teamlead i Aker BP og jobber til daglig med de 2 satellittfeltene Viper og Kobra. Foto: Halfdan Carstens

Exceptional reservoirs!

Sandintrusjoner viser seg å være svært gode reservoarer, og på NCS ligger det fortsatt prospekter som venter på bli boret.

Sandintrusjoner har usedvanlig gode reservoaregenskaper. Det har Aker BP vist med feltet Volund og satellittene Viper og Kobra (GEO 08/2016; «Et spektakulært reservoar»).

Ivar Skjærpe vil på Hydrocarbon Habitat-seminarene om injektitter, fortelle om hvordan erfaringene fra Volund-feltet har kommet satellittene Viper og Kobra til gode.

På halvdagsseminarene i Oslo og Stavanger den 16. og 17. februar, i serien Hydrocarbon Habitats, vil operatøren fortelle om «lessons learned from the Volund Field to understand the injectite play».
«Lessons learnt from the Volund Field has made the injectite play an active exploration target in Aker BP. Vest Volund and Frosk prospects are the most recent approved target to drill and new acreage on the Norwegian Continental Shelf applied for based on the injectite play model,» skriver Nicholas Satur med flere i sitt abstract.
Videre i vil vi få høre om hvordan Aker BP har utnyttet erfaringen fra Volund for å utvikle de to satellittfeltene Viper og Kobra. De er således gode eksempler på nærfelt-utvikling.
«The infill development drilling of the Volund 24/9-P-6 AH well demonstrated that a low NTG well could efficiently drain a large area provided the injected sands are cut at regular intervals along the well trajectory. This is a result  of exceptionally good reservoir properties in a very well-connected injectited reservoir,» skriver Ivar Skjærpe og Nicholas Satur i sitt abstract.
Andre foredrag vil trekke fram områder i Nordsjøen og Barentshavet hvor det fortsatt kan finnes prospekter innenfor et «injektitt-play».

KUN 6 DAGER IGJEN! REGISTRER DEG HER
INJECTITES– featuring Dr. Andrew Hurst, Dr. Mads Huuse and Dr. John Wild
Oslo – 16. Februar
Stavanger – 17. Februar
Seminar FEES
X