Exit NorecoDet norske øker sin eierandel i Gohta med ytterligere 20 prosent etter at selskapet overtar alle Norecos lisenser på norsk sokkel. Grafikk: Harald Brunstad/Trond Kristensen, Lundin Norway

Exit Noreco

Det norsk overtar hele Norecos portefølje på norsk sokkel fra og med 1.1.2016. Sju lisenser skifter dermed eier.

Det norske oljeselskap ASA («Det norske») har inngått en avtale med Noreco Norge AS («Noreco») om å overta selskapets norske lisensportefølje, inkludert en kontantbeholdning på ca. 45 millioner kroner. Effektiv dato for transaksjonen er 1. januar 2016.
Porteføljen består av syv lisenser på norsk kontinentalsokkel, inkludert en eierandel på 20% i Gotha-funnet (PL492) i Barentshavet. Overtagelsen inkluderer ikke Norecos eierandel på 4,36% i Enoch-feltet.
«I tillegg til det nylige oppkjøpet av Svenska Petroleum Norge og Premier Oil i Norge, understreker overtagelsen av Noreco Norge Det norskes sterke tro på, og forpliktelse til norsk sokkel», sier adm. direktør Karl Johnny Hersvik.
X