Exit Tullow

Exit Tullow

Det er definitivt slutt. Tullow trekker seg ut av Norge, og det til tross for brukbar suksess. Alle mister jobben.

Alle i selskapet må gå, til sammen 50 stykker, herunder 30 geologer og geofysikere. Innen utgangen av mars neste år står lokalene tomme.
Tullow Oil har hatt brukbar suksess på norsk sokkel og er med på 31 lisenser og operatør for 9. Det mest interessante funnet er Wisting i Barentshavet hvor Oljedirektoratet per i dag anslår de utvinnbare reservene til 240 millioner fat o.e. Men potensialet er betydelig større.
Les om funnet av Wisting hvor Tullows geofagpersonell spilte en viktig rolle i modning av prospektet.
Tullow vil i månedene som kommer avhende porteføljen.

X