Faktaheftet forsvinner

Faktaheftet forsvinner

Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet har i mange år samarbeidet om å lage Faktaheftet. Nå erstattes heftet av nettstedet norskpetroleum.no

Heftet, som omtaler norsk petroleumsvirksomhet kommer nå i elektronisk utgave, og vil bli oppdatert på daglig basis.
NorskPetroleum.no finner du blant annet informasjon om:
-Petroleumssektorens betydning for norsk økonomi
-Beskrivelse av pågående aktivitet på norsk sokkel
-Organisering av petroleumsvirksomheten
-Regulatoriske rammevilkår gjennom hele livssyklusen, fra åpning av nytt leteareal til nedstengning av felt
-Fakta om felt, funn, selskaper, leteaktivitet, produksjon og ressursgrunnlaget på norsk sokkel
-Utslipp, utslippsreduserende tiltak og oljevernberedskap
-Leverandørindustrien og satsing på forskning og teknologi
-Forklaring av terminologi og energikalkulator
Les om de nye faktasidene på hjemmesidene til Olje- og energidirektoratet.

X