«Fant» 23 millioner fat

«Fant» 23 millioner fat

Equinor og partnerne har besluttet å investere tre milliarder kroner i Statfjord Øst-feltet i Nordsjøen for øke utvinningsgraden fra 56 til 62 prosent.

Totalt skal det bores fire nye brønner fra eksisterende brønnrammer. Prosjektet inkluderer også en ombygging på Statfjord C og legging av en ny rørledning for gassløft, skriver Equinor i en pressemelding.

Reservoar: Statfjord Øst produserer olje fra sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen. Reservoaret har god kvalitet og ligger på 2400 meters dyp.

Utvinning: Feltet ble opprinnelig produsert med vanninjeksjon, men produseres nå med trykkavlastning. En brønn produseres med gassløft.

Beslutningen gjør det mulig å øke utvinningsgraden på Statfjord Øst og er derfor et viktig bidrag for å forlenge levetiden på Statfjord C-plattformen og Statfjord Øst-feltet.

Equinor anslår at levetiden kan forlenges fram til 2040.

Opprinnelig tilstedeværende oljevolum på Statfjord Øst er 415 millioner fat olje. Dagens utvinningsgrad er på 56 prosent.

Forventet utvinningsgrad er nå, som et resultat av dette prosjektet, økt til 62 prosent.

Installasjon av rørledning for gassløft, modifikasjoner på Statfjord C og boring av de nye brønnene er planlagt for 2022 – 2024. Produksjonsstart er planlagt i 2024.

Statfjord Øst

Statfjord Øst ble påvist i 1976, og produksjonen startet 23. september 1994. Statfjord Øst er knyttet opp til Statfjord C-plattformen som satellittfelt. Feltet ligger fem kilometer nordøst for Statfjord C-plattformen, delt mellom lisensene 037 og 089. I likhet med Statfjord Nord er Statfjord Øst bygget ut med havbunnsinstallasjoner og tilknyttet Statfjord C gjennom rørledning. Feltet er utbygd med tre bunnrammer (K, L, og M). K-rammen er for  vanninjeksjon, mens de to andre er for oljeproduksjon.

Statfjord C-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Harald Pettersen)

X