Fant både olje og gass

Fant både olje og gass

Equinor har boret Black Vulture utenfor Midt-Norge og fant opp mot 60 millioner fat o.e. i kritt sandsteiner.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av seinkritt alder (Lysingformasjonen). Brønn 6507/3-13 traff på om lag 25 meter med sandstein, med en gasskolonne på om lag 5 meter, og med variasjon fra dårlig til god reservoarkvalitet.

Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidligkritt alder (Langeformasjonen). Her ble det truffet på olje og gass i sandsteinslag på om lag 25 meter, hvorav 14 meter netto sandstein, med moderate reservoaregenskaper.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i Lysingformasjonen er mellom 2-12 millioner fat oljeekvivalenter med gass og mellom 1-48 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter  i Langeformasjonen.

Boringen av brønn 6507/3-13-A for å avgrense funnet i Langeformasjonen ble avbrutt på grunn av tekniske problemer. Det er av den grunn et stort usikkerhetsspenn knyttet til de utvinnbare volumene i Langeformasjonen.

– Det er veldig bra at begge målene slo til. Det var selvsagt dette vi håpet på, og det er ikke gitt at vi finner både olje og gass i samme brønn. Volumestimatene er vide, og på grunn av operasjonelle utfordringer fikk vi ikke boret et sidesteg. Vi vurderer både tidspunkt og sted for en videre avgrensning som vil gi et mer presist volumanslag, sier Equinors letedirektør for norsk og britisk kontinentalsokkel Nick Ashton.

Black Vulture-funnet ligger på Dønnaterassen mellom feltene Norne og Alve. Illustrasjon: Equinor

 

X