Fant både olje og gassLundin Norway har gjort to særdeles interessante funn i Barentshavet, Gohta og Alta, og nå skal prospekt Neiden bores lengre nord på den samme trenden langs vestflanken av Loppahøgda. De siste to avgrensningsbrønnene på Alta bekrefter at reservoaret er komplekst og vanskeliggjør ressursestimatene.

Fant både olje og gass

Lundin har avgrenset Alta-funnet med to brønner, men Oljedirektoratet kan foreløpig ikke si noe om hvordan de påvirker ressursestimatene.

Funnet av Alta var det suverent største på norsk sokkel i 2014 med utvinnbare reserver som kan overstige 300 millioner fat olje og 100 millioner fat o.e. med gass. Oljen ligger i kalkstein tilhørende den permiske Gipsdalengruppen. Forekomsten ligger like ved  funnet Gohta som ble gjort i 2013 (GEO 07/2013; «Gamle ideer – ny teknologi»).
Nå har Lundin boret to avgrensningsbrønner. Den ene (7220/1-3) påviste en 75 meter gasskolonne og øvre del av en oljekolonne i kalksteinsbergarter i Gipsdalengruppen, med god til svært god reservoarkvalitet, mens den andre (7220/11-3A) påtraff en hydrokabonkolonne på 74 meter, hvorav 30 meter gasskolonne og 44 meter oljekolonne i reservoarbergarter med god til dårlig reservoarkvalitet, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.
Trykkgradienter fra brønnene 7220/11-3 og 7220/11-3 A viser kommunikasjon med funnbrønnen 7220/11-1.
Etter boring av funnbrønnen 7220/11-1 var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 14 og 50 millioner Sm3 (i beste fall mer enn 300 millioner fat) utvinnbar olje og mellom 5 og 17 milliarder Sm3 utvinnbar gass. Hva de to siste brønnene betyr for ressursestimatene kommenterer Oljedirektoratet på denne måten: «Ressursestimatet vil bli revurdert basert på de nye dataene.»
«We will likely drill up to two further appraisal wells in 2016 in addition to re-entering the latest appraisal well to perform a production test,» sier Alex Schneiter, COO of Lundin Petroleum.
Lundin Petroleums pressemelding.

X