Fant gasshydrater for første gang?

Fant gasshydrater for første gang?

Aker BP har gjort et lite funn på Svanefjell-prospektet i Barentshavet som muligens er gasshydrater.

Toppen av reservoaret ligger bare 555 meter under havflaten. Det passer inn med at gassen kan stamme fra hydrater. Det kan i så fall være det første funnet på norsk sokkel av den type.
Funnet er gjort i i øverste del av Snaddformasjonen av sen trias alder.
«Brønn 7221/12-1 påtraff en total gasskolonne på om lag 20 meter i øverste del av Snaddformasjonen, hvorav til sammen 7 meter tykke sandsteinlag med god til moderat reservoarkvalitet, » skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.
«Foreløpige resultater fra gassprøver indikerer at gassen kan være i gasshydrat-fase. Dette vil bli forsøkt avklart ved videre analyse. Dersom det er fri gass i reservoaret, viser foreløpig beregning at størrelsen på funnet er mellom 2 og 3,5 milliarder standardkubikkmeter utvinnbar gass.»
– Per i dag anses ikke funnet som drivverdig, men vi vil revurdere volum og drivverdighet hvis det konkluderes med at gassen er i gasshydrat-fase, sier letedirektør i Aker BP, Gro Gunleiksrud Haatvedt.
Svanefjell er lokalisert i Lopphavet ca 170 kilometer nord for Hammerfest og 70 kilometer nord for Snøhvitfeltet. Dette var Aker BPs første leteboring i Barentshavet på fire år: I 2014 boret selskapet (tidl: Det norske) letebrønnen Langlitinden, som ligger ca 25 km lenger øst.

X