Fant gasshydrater for første gang?

Fant gasshydrater for første gang?

Toppen av reservoaret ligger bare 555 meter under havflaten. Det passer inn med at gassen kan stamme fra hydrater. Det kan i så fall være det første funnet på norsk sokkel av den type.
Funnet er gjort i i øverste del av Snaddformasjonen av sen trias alder.
«Brønn 7221/12-1 påtraff en total gasskolonne på om lag 20 meter i øverste del av Snaddformasjonen, hvorav til sammen 7 meter tykke sandsteinlag med god til moderat reservoarkvalitet, » skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.
«Foreløpige resultater fra gassprøver indikerer at gassen kan være i gasshydrat-fase. Dette vil bli forsøkt avklart ved videre analyse. Dersom det er fri gass i reservoaret, viser foreløpig beregning at størrelsen på funnet er mellom 2 og 3,5 milliarder standardkubikkmeter utvinnbar gass.»
– Per i dag anses ikke funnet som drivverdig, men vi vil revurdere volum og drivverdighet hvis det konkluderes med at gassen er i gasshydrat-fase, sier letedirektør i Aker BP, Gro Gunleiksrud Haatvedt.
Svanefjell er lokalisert i Lopphavet ca 170 kilometer nord for Hammerfest og 70 kilometer nord for Snøhvitfeltet. Dette var Aker BPs første leteboring i Barentshavet på fire år: I 2014 boret selskapet (tidl: Det norske) letebrønnen Langlitinden, som ligger ca 25 km lenger øst.

X