Fant opp mot 60 millioner fat ConocoPhillips har gjort et lite funn i prospektet Busta. Samtidig borer MOL Evra/Iving og har håp om å påvise 180 MMboe.

Fant opp mot 60 millioner fat

ConocoPhillips har gjort et lite oljefunn nordvest for Balder-feltet i øvre jura sandsteiner tilhørende Draupneformasjonen.

ConocoPhillips har gjort et lite oljefunn nordvest for Balder-feltet i øvre jura sandsteiner tilhørende Draupneformasjonen.

Primært og sekundært letemål for 25/7-7 (Busta) var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (henholdsvis Intra-Draupne- og Heatherformasjonene sandsteiner), skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.

I primært letemål traff brønnen på to separate gass/kondensat- og oljeførende intervaller med sandige lag på til sammen om lag 25 meter med varierende fra dårlige til meget gode reservoaregenskaper.

Kontakten mellom vann og hydrokarboner ble ikke påtruffet.

I sekundært letemål i Heatherformasjonen ble det påtruffet tynne vannførende siltsteinlag.

ConocoPhillips hadde håp om å påvise mellom 54 og 199 MMboe i Busta-prospektet, men ifølge Oljedirektoratet viser de foreløpige beregninger av størrelsen at funnet er på mellom 6 og 60 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

One week to go!

Newer Post
X