Fant reservoar, men ikke olje

Fant reservoar, men ikke olje

Equinors wildcat midt i Stordbassenget var tørr. Spørsmålet blir da om dette er spikeren i kista for dette bassenget.

Brønn 35/11-1S (Stovegolvet) midt i Stordbassenget – 55 km sør for Trollfeltet – var tørr. Men ifølge Oljedirektoratets pressemelding ble det påvist reservoar i både Statfjordgruppen, Sognefjordformasjonen og Fensfjordformasjonen.

Hensikten med brønnen var også, ifølge Oljedirektoratet, å undersøke kildebergartspotensialet i denne delen av Stordbassenget. Dette blir imidlertid ikke kommentert i pressemeldingen. Likefult er det dette som er spesielt interessant. Uten moden øvre jura kilde er det rimelig å anta at videre utforskning avhengig av paleozoisk kildebergart.

Se også expronews.com: «No luck for Equinor in the Stord Basin«.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3135 meter og avsluttet i nedre del av Statfjordgruppen.

 

X