Får bore Fosen

Får bore Fosen

NPD kunngjør i en pressemelding at de har gitt Lundin Norway tillatelse til å børe brønnen Fosen, 16/4-10 i utvinningstillatelse 544.

Brønnen skal bores av Island Innovator. Posisjonen til brønnen er 58°35’03,08’’ nord 02°10’21,95’’ øst. Den ligger sørvest for Luno II (16/4-6 S) i Nordsjøen. Det er den andre letebrønnen som bores innenfor løyvet, som ble utdelt 19. februar 2010 (TFO2009).
Lundin er operatør, med 40%. Bayerngas og Lime Petroleum er medeiere i lisensen med 30% hver.

X