Foreslår 102 blokker

Foreslår 102 blokker

Olje- og energidepartementet sendte 13. mars 2017 ut forslag om blokker til utlysning i 24. konsesjonsrunde på offentlig høring. Forslaget inkluderer totalt 102 blokker fordelt på ni blokker i Norskehavet og 93 blokker i Barentshavet.
Det tas sikte på utlysning av blokker i andre kvartal med søknadsfrist siste kvartal 2017.

Mer informasjon er å finne på høringssiden.

X