Formidabel datavekst Karen Blohm, Eric Toogood og Elin Aabø. Foto: Terje Solbakk

Formidabel datavekst

Diskos representerer den største samlingen av data fra norsk sokkel. Mengden nedlastet data vokser raskt i takt med at bransjen digitaliseres.

– Diskos har vist seg å være en suksessfull løsning for behandling av E&P-data gjennom felles lagring og deling, forteller Eric Toogood, leder for Diskos-samarbeidet ved Oljedirektoratet (OD) under DigEx-konferansen i Oslo 28. januar.

Diskos ble opprettet og utformet i 1995 av OD sammen med de tre daværende oljeselskapene Hydro, Saga og Statoil. Siden har de fleste av dagens selskaper som opererer på norsk sokkel sluttet seg til.

Alle medlemmer får gjennom Diskos tilgang på en av verdens mest omfattende databaser av sitt slag.

Kort fortalt har alle lisenshavere på norsk sokkel en forpliktelse til å rapportere inn relevante data, både mellom dem selv, samt til Oljedirektoratet. Dette gjøres gjennom Diskos. Diskosplattformen lar også selskapene bytte og selge data seg imellom enkelt og effektivt. Generelt så skal alle geofysiske data fra norsk sokkel rapporteres til Diskos.

– Vi ser en økning i bruk av data blant medlemmene av Diskos som følge av digitaliseringen av bransjen, sa Karen Blohm, Program Manager i Diskos.

Ifølge Blohm er denne trenden mest synlig i bruken av seismisk data, der dataeksporten har vist en vekst som likner en hockeykølle (se graf under).

Medarbeiderne i Diskos jobber kontinuerlig for å forbedre databasen med hensyn på verktøy, design og interne funksjoner. Flere prosjekter er under utvikling, og ifølge Toogood skal “Diskos 2.0” stå klar i april 2022. Da vil databasen tilby medlemmene blant annet tolkning, prosessering og analysefunksjoner.

Les også: Norges viktigste data på deling

Illustrasjon: Oljedirektoratet

X