Formidabel økning i reserver Vigdis-feltet ligger mellom oljefeltene Statfjord og Snorre. Illustrasjon: norskpetroleum.no

Formidabel økning i reserver

Vigdis-feltet har på under 20 år økt oljereservene med 150 prosent. Hovedårsaken er tilleggsressurser gjennom tilføring av nye forekomster.

Ingen andre oljefelt på norsk sokkel har hatt så stor prosentvis økning i reservene som Vigdis i Nordsjøen.

I perioden 2000-2018 økte reservene med mer enn 250 millioner fat. Dette er en økning på nesten 150 prosent, skriver Oljedirektoratet i Ressursrapport 2019: Funn og felt» som ble presentert i slutten av september.

Vigdis ble funnet med 34/7-8 i 1986, og Plan for Utbygging og Drift (PUD) ble godkjent i 1994. Produksjonen startet tre år senere. Feltet har altså vært i produksjon i litt mer enn 20 år.

Ifølge norskpetroelum.no var de opprinnelige reservene i feltet 460 millioner fat olje.

Vigdis produserer olje fra sandstein i flere forekomster. Reservoaret i Vigdis Brent-forekomsten er i Brentgruppen av mellomjura alder, mens Vigdis Øst og Vigdis Nordøst-forekomstene er i sandstein av sentrias og tidligjura alder i Statfjordgruppen. Borg Nordvest-forekomsten er i intra-Draupne sandstein av senjura alder. Reservoarene ligger på 2200-2600 meter dyp og har stort sett god kvalitet. Kilde: norskpetroelum.no

Det er totalt boret 12 lete- og avgrensningsbrønner på Vigdis, og 4 av disse er boret etter at den første utbyggingsplanen ble godkjent i 1994.

I tillegg er det boret 47 utvinningsbrønner, hvorav 8 er observasjonsbrønner, 27 er produksjonsbrønner og 12 er injeksjonsbrønner.

Fokus på undergrunnsforståelse og stadig jakt etter nye volum har bidratt til at reservene på Vigdis har økt jevnt siden 2000. Seismikk og gode reservoarmodeller har gjort det mulig å finne nye boremål for både produksjons- og injeksjonsbrønner, skriver Oljedirektoratet i en tilleggsartikkel til ressursrapporten.

Vigdis er et godt eksempel på en havbunnsutbygging der ressursgrunnlaget ergradvis utvidet ved å tilføre nye forekomster til feltet, mener Oljedirektoratet.

Vi savner likevel en vurdering av hvor mye «fokus på undergrunnsforsåelse» betyr i forhold til «stadig jakt etter nyhe volum». En slik avklaring vil gjøre det lettere for utenforstående å få innsikt i hva bedre undergrunnsforståelse faktisk betyr for utvinningsgraden i et reservoar der tilleggsressurser ikke er med i regnestykket.

 

 

Newer Post
X