Fortsatt behov for norsk gassOlje- og energiminister Tina Bru. Foto: Regjeringen

Fortsatt behov for norsk gass

Olje- og energiminister Tina Bru tror eksporten av gass fra norsk sokkel vil reduseres fra midten av dette tiåret. Men etterspørselen vil fortsette også ut på 2030-tallet.

– Gasseksporten fra norsk sokkel forblir relativt stabil frem til midten av 2020-tallet. Dagens anslag tilsier en svak og gradvis reduksjon i produksjonen deretter, i tråd med at eksisterende felt tømmes og ikke blir erstattet av ny produksjonskapasitet, sa olje- og energiminister Tina Bru i Stortinget torsdag, ifølge NTB, gjengitt på finansavisen.no.

Hun la til at Olje- og energidepartementet forventer at eksporten skal holde seg relativt høy også ut på 2030-tallet.

Bakgrunnen er en interpellasjon fra Lars Haltbrekken (SV) som ville ha svar på hvordan Norge forholder seg til EUs planer om å bli klimanøytrale innen 2050. Denne visjonen kan innebære at norsk gass ikke lenger etterspørres.

Tina Bru fastholdt at EU vil trenge gass i mange år fremover, og at det ikke er behov for en revurdering av norsk petroleumspolitikk per nå.

X