Fortsatt vekstambisjoner i 2020 DNO Norge har en 20 prosent eierandel i Ula, som har produsert i mer enn 30 år. Foto: Aker BP

Fortsatt vekstambisjoner i 2020

DNO har kuttet i kostnader og investeringer som følge av pandemien, men vil fortsatt være aktiv på norsk sokkel.

Neste år fyller oljeselskapet DNO 50 år. I den forbindelse har de lansert ambisjonen 50 by 50 – 50 000 fat olje per dag på norsk sokkel innen 50-årsjubileet.

Hvorvidt og hvordan produksjonsmålet kan oppnås, er fortsatt usikkert. Sikkert er det derimot at selskapets norske del, DNO Norge, planlegger et aktivt år på norsk sokkel, koronapandemien til tross.

I kvartalsrapporten 7. mai meldte selskapet om en gjennomsnittlig produksjon på 18 600 fat oljeekvivalenter per dag i første kvartal. De skriver videre at de raskt var ute med å kutte kostnader og investeringer da korona kom på alles lepper i mars måned.

Grafen viser historisk produksjon. Blått felt markerer produksjon fra Midt-Østen; rødt representerer norsk sokkel. Illustrasjon: DNO

På norsk sokkel boret selskapet én letebrønn og tre avgrensnings-/utviklingsbrønner. Bergknapp ble kvartalets store høydepunkt, der DNO (30 prosent eierandel) og partnerne fant opp mot 100 millioner fat olje på Haltenterrassen.

Selskapet omtaler Bergknapp som et nærfeltsfunn med høy sannsynlighet for å kunne drives kommersielt.

For resten av 2020 planlegger DNO per i dag å bore/delta i syv brønner. Én av disse er Gabriel som bores av Equinor i Nordsjøen i skrivende stund. Lisenspartnerne estimerer 5 – 34 millioner fat oljeekvivalenter i prospektet som ligger nær eksisterende infrastruktur.

I tredje kvartal i år skal selskapet delta i en letebrønn i Barentshavet sammen med operatøren Lundin Energy. Potensialet er enormt for Polmak-prospektet som omfatter karbonater av trias alder; estimerte utvinnbare ressurser spenner fra 20 til 1 139 millioner fat oljeekvivalenter.

Et eventuelt funn i Polmak kan bidra til å forsvare utbygging av Alta og Gohta i nærheten.

Andre brønner inkluderer oppfølgingsboringer i funnene Hades, Fenja og Ula.

DNO avventer boringer på britisk sokkel.

DNO returnerte til norsk sokkel i 2017 gjennom oppkjøpet av Origo Exploration og senere Faroe Petroleum. Selskapets viktigste operasjoner er i Kurdistan der produksjonen i første kvartal var 81 000 fat olje per dag.

DNO har 106 lisenser (28 som operator) i Kurdistan, Norge, Storbritannia, Nederland og Yemen. 87 av dem er på norsk sokkel.

X