Fortsatt viktigst i 2040

Fortsatt viktigst i 2040

Wien: Selv om viktigheten av oljen vil falle frem mot 2040 vil den fortsatt være desidert viktigst i energimiksen.

Det fremholder OPEC i en rapport som ble lagt frem i Wien tirsdag.
OPEC skriver i rapporten at selv om olje forventes å falle i perioden frem mot 2040, forventer man at det fossile brennstoffet fortsatt vil utgjøre den desidert største delen av energimiksen med 27% i 2040. Gass vil øke jevnt utover i perioden og vil innen 2040 utgjøre en andel på over 25%. Sammen vil olje og gass fortsatt utgjøre over halvparten av den globale energimiksen med 52%.
Olje
Etterspørselen etter olje forventes å stige fra dagens nivå på 96,8 millioner fat per dag til 111,1 millioner fat per dag i 2040. Mens OECD-landene vil se en total nedgang i sitt forbruk av fossile energikilder, forventes den største økningen i forbruket å komme i utviklingsland. Der vil vi se en økning fra dagens nivå på 43,2 milliarder fat per dag til 67 milliarder fat per dag i 2014.
Gass
Etterspørselen etter gass vil gå fra 59,2 mboe/d (2015-nivå) til 93,3 mboe/d i 2040. Den største økningen i etterspørsel forventes også her å komme i utviklingsland med en mer enn dobling fra dagens nivå på 21,3 mboe/d til 48,2 mboe/d i 2040.
Kull
Viktigheten av kull i energimiksen faller fra dagens nivå på 28,3% til 23,2% i 2040. Totalt forventes en økning av kullforbruket på verdensbasis på kun 0,4% i perioden, fra dagens nivå på 78 mboe/d til 86,2 mboe/d, og etterspørselen etter kull forventes å nå toppen rundt 2035 med rundt 87 mboe/d.
Fornybare energikilder
Fornybare energikilder som vind, photovoltaic, solenergi og geotermisk energi, forventes å øke mest i perioden, med en årlig vekst på 6,8% og dermed øke sin andel av energimiksen med 4%, fra dagens 1,4% til 5,5% innen 2040.
Vannkraft
På verdensbasis vil forbruket av vannkraft øke fra 6,8 mboe/d til 10,3 mboe/d i 2040.

Du kan lese rapporten i sin helhet her: World Oil Outlook 2040

X