Forventer nytt storfunn

Forventer nytt storfunn

I Nordsjøen er det fortsatt muligheter for å finne olje og gass. Minst ett storfunn er fortsatt uoppdaget, mener letesjefene i Statoil og Aker BP.

Norsk olje- og gass rapporterer fra GeoPublishing og Rystad Energy’s konferanse NCS Prospects – The Exploration Strategy Conference i Stavanger denne uken.
«Forventer nytt storfunn i Nordsjøen«
– Jeg tror det finnes et felt på over 500 millioner fat olje, minst, i Nordsjøen. Johan Sverdrup viser at det er mulig å finne ressurser på steder vi trodde vi hadde kartlagt, sier Gro Haatvedt, letedirektør i Aker BP.
Hun fikk mye av æren for funnet av nettopp elefantfeltet Johan Sverdrup, som ble oppdaget i 2011. På den tiden var Haatvedt letesjef for norsk sokkel i Statoil.
Tirsdag var Gro Haatvedt og Jez Averty (Statoil) på scenen under konferansen NCS-prospects i Stavanger,  som arrangeres av GeoPublishing, utgiver av magasinet Geo, og konsulentfirmaet Rystad Energy fortalte de om selskapenes ambisjoner og forventninger til norsk sokkel.
– I 2016 har vi vært ekstremt travelt opptatt med leting, og kommer til å bruke totalt 240 millioner dollar i år på leting på den norske kontinentalsokkelen. Det viser hvor stor tro vi har på områdene, sier Haatvedt.
På Johan Castberg-nivå
500 millioner fat olje vil være omtrent på størrelse med Johan Castberg-feltet, som ble funnet i 2011 i Barentshavet. Oljedirektoratet tror Norge skal holde en flat utvikling i olje- og gassproduksjon frem mot 2025. Johan Castberg er, sammen med Johan Sverdrup og gassen fra Trollfeltet, mye av årsaken til det.
– Vi mener det er i hvert fall ett funn på den størrelsen i Nordsjøen, sier Jez Averty, Statoils direktør for letevirksomhet på norsk sokkel.
– Norge er attraktivt
– Når vi leter etter olje tenker vi globalt. I 2016 borer vi mellom 20-25 letebrønner. Om lag halvparten skjer på norsk sokkel. Neste år skal vi gjøre mer, og fem til sju av letebrønnene vil bli boret i Barentshavet, sier Jez Averty, og fortsetter:
– At vi borer mange brønner på den norske kontinentalsokkelen, sier noe om hvor konkurransedyktig vi mener den er globalt. Norge er attraktivt fordi det er forutsigbare leterunder, stabile ramme- og skattevilkår.
Urolig for energimangel
Men Averty finner likevel grunn til å advare. Som også Norsk olje og gass har skrevet om tidligere, ser Statoils letesjef utfordringer i tiden fremover.
I tillegg til at verden har behov for mer energi, er det også slik at produksjonen fra verdens oljefelt faller med rundt fem prosent i året. Det betyr at en må finne flere felt, som delvis kan erstatte dette bortfallet i årene fremover, innenfor togradersmålet som verden har blitt enige om.
– Jeg er urolig. Vårt behov for energi vil bare øke, og i alle våre analyser ser det ut til å være et massivt behov for olje og gass. Også i scenariet der vi når togradersmålet. Det betyr at vi er nødt til å lete og finne mer, sier Averty.

X