Fra 5 til 300 millioner

Fra 5 til 300 millioner

BP antar at det totale antallet elektriske biler i verden vil øke fra dagens 5 millioner til 300 millioner om 20 år.

Verden har i dag ca. én milliard biler. Bare 0,5 prosent er elektriske. Men antallet vil øke som følge av både bedre batterikapasitet og regler, forteller sjefsøkonom Spencer Dale i BP.

Ingen vet selvsagt hvor fort bilparken øker, men BP antar ca. 15 prosent hvert år. Det betyr at verden innen 2040 vil ha 80 millioner elektriske biler (BP skriver selv 300 , men med en eksponentiell økning på 15 prosent tar det 30 år å nå 300 millioner).

Samtidig vil den totale bilparken kunne øke til to milliarder. Og hvis det da er 80 millioner elektriske biler, vil det utgjøre kun 4 prosent av totalen.

 

BPs anslag for veksten i verdens bilpark. Illustrasjon: BP

Men hvor ren vil verden være når dette har skjedd? spør BP. Det avhenger selvsagt av om energien kommer fra kull, gass eller fornybare energikilder. Men uansett vil økningen i antall elektriske biler ha liten virkning på oljeforbruket, og derfor heller ikke på CO2-utslippene, mener BP.

Økt effektivitet i «konvensjonelle biler» er mye viktigere for å  redusere oljeforbruket og utslippene.  Økt effektivitet kan redusere oljeforbruket med mer enn 20 millioner fat per dag innen 2040, mener BP. Det er er en reduksjon på 20 prosent.

X