Fremskynder Maria-oppstartIllustrasjon: Oljedirektoratet

Fremskynder Maria-oppstart

Mariafeltet i Norskehavet kan starte produksjon allerede i første halvdel av 2018, melder Wintershall.

– Så langt har fremdriften i Mariaprosjektet vært god. Hvis dette fortsetter, kan oppstart i første halvdel av 2018 være mulig. Med boringen i reservoaret kommer vi til å nå enda en kritisk milepæl som bringer oss et skritt nærmere first oil, sa Mario Mehren, konsernsjef i Wintershall under et besøk på riggen Deepsea Stavanger sammen med olje- og energiminister Terje Søviknes.
Maria-feltet ligger på Haltenbanken i Norskehavet med om lag 180 millioner fat oljeekvivalenter i utvinnbare reserver.
Reservoaret ligger i Garnformasjonen av jura alder, og dybden er ca. 3 800 meter.
Boringen startet i mars, og har en planlagt varighet på opptil 580 dager.
Les hele pressemeldingen her

X