Fristen går ut kl. 12.00I alt 54 blokker i Barentshavet ble utlyst i den 23. konsesjonsrunden. Kun 3 blokker ble utlyst i Norskehavet.

Fristen går ut kl. 12.00

Endelig. Etter måneders slit kan alle som har vært involvert i den 23. runden ta det litt med ro. Siste frist for å levere inn søknad går ut i dag.

Størst rift er det ventelig om blokkene i Barensthavet, og spesiell interesse knytter seg til hvor mange som har søkt på de 34 blokkene i Barentshavet sørøst, det store området som grenser mot Russland. Det eneste vi vet er at det er færre søkere enn de mer enn 30 selskapene som kjøpte data som ble samlet inn på oppdrag fra Olje og energidepartementet, med Statoil som operatør.
Snart får vi imidlertid vite hvilke selskaper som har søkt i denne runden. Noe av spenningen er knyttet til antallet, men nysgjerrighet er også knyttet til om de store multinasjonale selskapene er med denne gangen. De er ventelig kun interessert om de ser muligheten for å gjøre gigantfunn. Og hva med de minste?
Tildeling er ventet før sommeren.
Men hva skjer nå? Den 10. desember starter vi diskusjonen om letegeologenes fremtide arbeidsoppgaver på et nytt seminar i serien Hydrocarbon Habitats. Barentshavet vil stå i fokus. Hvor skal letingen fortsette? Vi avslutter med en plenumdiskusjon, og deretter tjuvstarter julefeiringen på Sosialen.
Don’t be shy. Join in!

X