Full oppmerksomhet om nye funn

Full oppmerksomhet om nye funn

Todagerskonferansen i Oslo i midten av mai vil dreie seg om de siste funnene på norsk sokkel. Foredragsholderne har blitt bedt om å fortelle «the story behind».

For første gang blir det på norsk jord arrangert en konferanse som er dedikert til de aller siste funnene på norsk sokkel. Hovedformålet er å fortelle bakgrunnen for at prospektet ble definert, og grunnene til at det ble boret.

–        Vi ønsker at foredragsholderne forteller om ideene bak prospektene. Det er selvsagt interessant å dele resultater, slik vi ofte gjør ellers, men – i erkjennelsen av at de enkleste prospektene allerede er boret – er det vel så interessant å bli kjent med hvordan andre tenker, sier Tom Bugge, president i Norsk Geologisk Forening og medlem av programkomiteen.

Programmet

Mange av de siste funnene på norsk sokkel, og ikke minst Johan Sverdrup, bekrefter til fulle at geologene kan lære av hverandre når det gjelder letefilosofi. Og selv om det er selvsagt er mest interessant å diskutere funn, kan det være like interessant å diskutere tørre brønner. Det kan være mye å lære av dem. Denne tankegangen har programkomiteen fått god respons på, og spøkefulle sjeler har derfor omdøpt konferansen fra «Recent Discoveries» til «Recent Discoveries and Failures».

–        Men, det er i fullt alvor, og den 14. og 15. mai vil vi høre «the story behind» for rundt ca. 15 undersøkelsesbrønner, hvorav flere var tørre, forteller Bugge.

Påmelding

Disse «storyene» er i seg selv gull verdt for petroleumsgeologene, men programmet er i tillegg spekket med en rekke «key notes» relatert til leting på norsk sokkel. Spesielt interessant blir det å høre to selskaper fortelle om sin strategi for hvordan de vil vinne frem («how to make a difference») i den knallharde konkurransen mellom mer enn 50 oljeselskaper. Årsaken til suksessen på norsk sokkel de siste drøyt ti årene vil også bli gjenstand for bred diskusjon, og her bidrar både bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass og Rystad Energy med sitt erfaringsmateriale.

Lundin Norway er spesielt invitert til å fortelle bakgrunnen for sin suksess på norsk sokkel, og vi regner med at adm. direktør Torstein Sannes blant annet vil forklare «the story behind» for funnbrønnen på Johan Sverdrup (den gang prospektet ble kalt Avaldsnes).

Recent Discoveries & NCS Prospect Fair

Markedsplass

Konferansens to ettermiddager introduserer et konsept som er helt nytt på norsk sokkel, men som er velkjent flere andre steder i verden.

The NCS Prospect Fair legger til rette for at oljeselskapene får presentere prospekter som de vil ha interessenter til, enten det er for å redusere prosentandelen i lisensen (redusere risikoen) eller å selge seg helt ut.

–        Dette kan bli en morsom markedsplass med mange interessante geologiske diskusjoner, som vi nå skal prøve ut, sier Bugge.

–        De selskapene som velger å presentere sine prospekter med en poster, får også tilbud om å gi en åtte minutter lang presentasjon i plenum.

Konferansen den 14. og 15. mai foregår på Scandic Hotel Fornebu som ligger på Oslofeltets kambro-siluravsetninger. Foto: Halfdan Carstens

Konferansen den 14. og 15. mai foregår på Scandic Hotel Fornebu som ligger på Oslofeltets kambro-siluravsetninger.
Foto: Halfdan Carstens

X