Går for 9 av 10 funnLetedirektør i Lundin Norge Halvor Jahre. Foto: Halfdan Carstens

Går for 9 av 10 funn

Lundin har gjort funn i seks av syv prospekter i Barentshavet. Nå er de spente på hva som finnes i de tre gjenværende letebrønnene som skal bores i år.

– Vi ønsker å sikre oss et sammenhengende leteareal slik at vi kan dra full nytte av kunnskapen vi får om geologi og petroleumssystemene i området, og i tillegg sikre en effektiv utbyggingsstrategi, sier Lundin Norges letedirektør Halvor Jahre til nettstedet Sysla.no.
– Her må vi også berømme myndighetene som gjennom lisenstildelingene viser at de ser verdien av en helhetlig områdestrategi.
Av syv prospekter som Lundin har boret til nå i Barentshavet har de gjort funn i seks.
– Når man tenker på at to av tre letebrønner normalt er tørre, må vi si oss veldig godt fornøyd med resultatene til nå, fortsetter Jahre.
Nå venter han spent på resultatene fra de tre gjenværende letebrønnene som selskapet skal bore i år i Barentshavet: Børselv, Hufsa og Hurri.
I tillegg er Lundin lisenspartner i Korpfjell som Statoil borer i disse dager.
Neste års boreprogram er ennå ikke avklart, men alt tyder på at Lundin vil fortsette boringer på et høyt nivå.
– Vi har fortsatt opsjoner på syv brønner med Leiv Eiriksson som ikke er utøvd. Vi har identifisert en rekke prospekter som vi finner interessante, sier Jahre.
Les mer på Sysla.no

X