Gåten er løst

Gåten er løst

Svært mange har vært inne på geo365.no og sett på dataene fra en seismisk kube i Nordsjøen. Noen få har forstått hva de viser.

Vi har publisert ett horisontalt snitt og ett tverrsnitt gjennom en 3D-kube fra CGG. Dataene er hentet fra helt ferske data fra Hordaplattformen. Svært mange har lest de to artiklene, og noen få har resonnert riktig.
According to CGG we are here looking at injectites in the Lower Tertiary (GEO 08/2016: «Et spektakulært reservoar«).
Injectites can be superb reservoirs, like in the Volund field that is operated by Aker BP (GEO 08/2016: «En liten overraskelse«).

Figuren viser et overlay av Volund-feltet over antatte injektitter på Hordaplattformen.

Injectites will be the focus of our Hydrocarbon Habitat seminars in February. We will look at analogues, reservoir characteristics, seismic response and investigate if these reservoirs may constitue a play model in other parts of the NCS than the northern North Sea.
Se programmet.

X