Gjenopptar boringen til høstenDet er så langt gjort to betydelige funn i paleozoisk karbonater i Barentshavet: Gohta (2013) og Alta (2014). Neiden-prospektet har tilsvarende letemodell, men brønn 7220/6-2 R ser ut til å påvise mindre volumer enn forventet. Kartografi: npd.no

Gjenopptar boringen til høsten

Letebrønn 7220/6-2 Neiden ble midlertidig forlatt i november i fjor. Nå melder petro.no at Lundin gjenopptar boringen i september.

Ifølge Lundin er det planlagt å gjenoppta boreoperasjonen på brønnen, som nå kalles 7220/6-2 R, i løpet av høsten 2016. Brønnen skal bores av «Leiv Eriksson» som har vært hos Westcon i Ølen for vinterisering, skriver petro.no.
Formålet med brønnen er å teste reservoaregenskapene og hydrokarbonpotensialet i Trias og Perm bergarter. Brønnen skal bores vertikalt til 1.312 meter totalt vertikalt dyp (TVD) målt fra boredekk.
Boreoperasjonen varte i 37 dager i 2015, og forventes å vare i ca. 21 dager til, inkludert kjerneprøvetaking og boring ned til TD.

PL 609
Lundin Norway (operatør): 40%
Idemitsu: 30%
DEA Norge: 30%

Les hele saken på petro.no

X