Grått hår betyr erfaring

Grått hår betyr erfaring

Det er ikke opphavsstedet for fossile brennstoffer som bestemmer størrelsen på verdens CO2-utslipp. Det er det forbrukerne som gjør.

Henrik Tveter i WWF er «troende», og «rådgiver». Med en så flott tittel bør han forstå at en framtidsanalyse om norsk petroleumsvirksomhet må baseres på fakta for å få debatten inn på rett spor.
Henrik Tveter i WWF har i DN besvart vårt innlegg fra 21. september. https://www.dn.no/avisen/dn_2017-09-21/19. Her er vårt tilsvar til ham.

I sitt tilsvar av 21. september til vårt debattinnlegg i DN 15. september benytter Tveter anledningen til et generelt angrep på Norge som framtidig oljenasjon. Hans agenda er å legge kjepper i hjulene for fortsatt norsk oljevirksomhet.  Artikkelen vår argumenterer derimot for at vi ikke bidrar til å redusere verdens oljeforbruk selv om vi produserer mindre her hjemme. Grafene i forrige artikkel viste med stor tydelighet at norsk oljeproduksjon og verdens oljeproduksjon er to uavhengige størrelser.

Vårt poeng er ganske enkelt at utslipp av CO2 fra forbrenning av olje produsert fra norsks sokkel ikke har noen større forurensende effekt enn forbrenning av olje fra andre steder i verden. Med miljøbevegelsens premiss om at lokale CO2-utslipp har global effekt, må vi innse at opphavsstedet for oljen er uinteressant. Utslippene fra forbrenning av olje er fullstendig uavhengig av om den kommer fra Norge eller andre steder.
Går vi imidlertid litt dypere inn i materien kan vi slå fast at det er oljens beskaffenhet som bestemmer de reelle utslippene. Tung olje fra Canada er for eksempel mer forurensende enn lett olje fra Norge. Slik sett er det derfor positivt at verden tar imot olje fra norsk sokkel i stedet for fra svært mange andre land.
Tveter velger også å se bort fra at tung satsing på teknologi og økende miljøbevissthet her hjemme har ført til produksjon med mindre utslipp enn i de aller fleste andre land. Det betyr noen når norsk produksjon bare gir halvparten så store utslipp som verdens gjennomsnitt. Med dette som grunnlag, hvorfor argumenterer ikke Tveter og hans likesinnede for at Norge bør øke produksjonen? Konsekvensen ville jo være at verdens CO2-utslipp går ned. Og det er vel det som teller? Selvpining gir i alle fall ikke utslippsreduksjoner som teller i sluttregnskapet.
Tveter misbruker våre navn i generell synsing om oljeindustriens framtid basert på utvalgte rapporter som støtter hans ideologiske grunnsyn. I sin iver etter å framsnakke fornybar energi overser han fullstendig poenget i artikkelen. Det både Tveter, WWF og alle nordmenn må ta inn over seg er at verdens befolkning får den oljen den trenger uavhengig av hvor den produseres. Ingen forbrukere vet faktisk opphavsstedet til oljen de bruker. Det som spiller noen rolle for utslippenes størrelser er hvor mye, og hva slags olje, som forbrennes. Skal Jordens befolkning redusere utslippene, må vi redusere forbruket, og oljeselskapene styrer ikke forbruket, det er det selvsagt forbrukerne selv som gjør.
Vi har begge jobbet som petroleumsgeologer, og vi styres av den kunnskapen vi har ervervet gjennom lange karrierer. Riktignok har vi underveis fått grått hår. Mindre hår også. Grått hår har imidlertid sine positive sider. Det vitner om erfaring. Og visdom. Det er synd at Tveter bruker alderen vår mot oss. Vi hadde nok også, den gang vi var i Tveters aldersgruppe, rare tanker og underlige ideer om ideelle samfunnssystemer. Men som realister liker vi å se på tallene og la dem tale for oss.
Vi trenger idealister som Henrik Tveter i WWF. Men det er godt de ikke sitter i styrende posisjoner. Til det er de litt for ivrige til å se bort fra enkle fakta som ikke passer inn i en trang agenda.

Halfdan Carstens, Geolog
Redaktør i GEO

Snorre Olaussen, Professor i arktisk geologi
Universitetssenteret på Svalbard

X