Barentshavet har 50% av oljen

Barentshavet har 50% av oljen

Produksjonen i 2025 vil ligge på mellom 400.000 og 500.000 fat per dag, ifølge tall fra analysebyrået Rystad Energy.

– Nordsjøen er fremdeles viktig, men det skjer mye i Barentshavet nå. Det blir en meget spennende periode nå framover. De største funnene på norsk sokkel som ikke er besluttet utbygd ligger i Barentshavet, sier oljeanalytiker Tore Guldbrandsøy i Rystad Energy til Stavanger Aftenblad.
Ifølge OD’s ressursrapport som ble lagt frem tidligere denne måneden (les: Tror fortsatt på nye funn), ligger nesten halvparten av de uoppdagede ressursene i Barantshavet. Resten fordeler seg likt mellom Nordsjøen og Norskehavet.

Det kreves fortsatt høy leteaktivitet for at de uoppdagede ressursene skal bidra til å opprettholde produksjonen fra om lag 2025 og skape verdier for næringen og for samfunnet i et langsiktig perspektiv.

Kan være så mye som 18,37 milliarder fat

I følge estimatene til OD, kan det ligge så mye som 18,37 milliarder fat olje og gass i Barentshavet. Selv om OD understreker at anslagene er usikre, tilsvarer dette en verdi på nær 5,000 milliarder kroner med dagens oljepris på 40 dollar fatet.

– De siste store funnene har gjort at optimismen har økt. Det skjer ting i Barentshavet. Vi er veldig spente, sier letedirektør Sissel Eriksen i OD.

Les hele saken på sysla.no

X