Halvveis rundt Jorden Ocean Traveler var den første riggen som boret på norsk sokkel. Her blir den slepet fra USA til Dusavika før boringen av 8/3-1. Foto: Esso

Halvveis rundt Jorden

Vær med og spre geofaglig kunnskap - del denne artikkelen!

Av de 6000 brønnene er 4996 boret i Nordsjøen. 836 er boret i Norskehavet og 168 i Barentshavet. Tallene omfatter undersøkelsesbrønner, avgrensningsbrønner, injeksjonsbrønner og produksjonsbrønner.
Oljedirektoratet skriver at det totalt er boret 18.688.590 meter, hvorav 13.623.317 meter er  produksjonsbrønner og 5.065.273 meter er letebrønner. Det tilsvarer 46,7 prosent av Jordens omkrets.
Letebrønn 9/4-5 i Egersundbassenget er brønnen med størst vertikalt dyp: 5875 meter, mens utvinningsbrønnen med størst målt totalt dyp er 30/9-B-47, 10.007 meter (Oseberg).
Les hele saken her.

X