Håper på olje i krittLetebrønnen Cape Vulture, 6608/10-17S ble spuddet 4. desember Kartografi: NPD

Håper på olje i kritt

4. desember ble Statoils letebrønn Cape Vulture i Norskehavet spuddet.

Målet med brønnen er å påvise hydrocarboner i prospektet Cape Vulture, som består av to sandsteinssekvenser i kritt – Cape Vulture Upper og Cape Vulture Main.
Statoil planlegger et sidesteg (6608/10-17A) for å påvise en eventuell gasskappe hvis de finner hydrokarboner i hovedbrønnen.

6608/10-17S
Brønnen ligger i PL 128, hvorav 60% av prospektets ressurser ligger i PL 128D
PL 128
Statoil ASA (operatør): 64%
Petoro: 25,4%
ENI: 11,5%

Les mer om boreoperasjonen på petro.no

X