Har fortsatt tro på Pingvin

Har fortsatt tro på Pingvin

North Energy har ikke gitt opp Pingvin-strukturen der det tidligere i år ble funnet ganske mye gass.

«Vi er optimistiske i forhold til de videre analyser og studier av Pingvin-strukturen,» sier direktør for leting og forretningsutvikling, Kristen Berli.

«Det gjenstår fortsatt usikkerhet om hydrokarbonfase og volumene i strukturen, noe vi forventer å bringe en større klarhet i gjennom igangsatte studier, skriver selskapet i en pressmelging.»

Dette står i kotnrast til det Statoil tidligere har uttalt: «Funnet vurderes per i dag til ikke å være kommersielt drivverdig,» og det til tross for at volumene i Pingvinanslås til å være i størrelsesorden 30-120 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

X