Har geofysikerne skylden?Seks oljeselskaper forteller om sine erfaringer med bruk av verktøykassen på det kommende halvdagsseminaret i Oslo (22.10) og Stavanger (28.10). Foto: PGS

Har geofysikerne skylden?

– Det er nesten ikke gjort et enese skikkelg funn på norsk sokkel i år, og det samme gjelder resten av verden, sier Simon Sjøthun i Rystad Energy.
På seminaret Assessing the Exploration Toolbox, i serien Hydrocarbon Habitats, innleder han med å gå gjennom årets letebrønner på norsk sokkel. Samtidig retter han blikket utover i verden. Den dårligste nyheten derfra er kanskje Shells tekniske funn i Chukchihavet utenfor Alaska. Den beste kan være oljefunnet på Golanhøyden.
Få og små funn gir svak vekst.
Har vi funnet det aller meste av oljen på norsk sokkel allerede? Er det geologene som ikke er i stand til å definere gode prospekter? Har vi ikke de teknologiske verktøyene som er nødvendig for å deriske prosekter? Eller er det så enkelt at vi ikke tar i bruk de verktøyene vi har? Dette er spørsmål som vil bli stilt på seminarene. Så blir det spennende å se om noen tør svare.
Seks oljeselskap bidrar med sitt syn basert på «case studies».
Seminaret vil bli etterfulgt av en paneldebatt som professor Martin Landrø leder.
Oslo 22.oktober.
Stavanger 28. oktober.
Påmelding.

X