Har tro på NordkappbassengetKristin Færøvik i Lundin går mot strømmen og ønsker stor aktivitet i Barentshavet. Foto: Skjermdump

Har tro på Nordkappbassenget

På tross av skuffende leteresultater har ikke Lundin Energy gitt opp Barentshavet. Langt derifra.

Fremtiden på norsk sokkel er «kjempespennende», fremholdt Kristin Færøvik, adm. direktør i Lundin Energy Norway, på Barentshavkonferansen i forrige uke.

Dette begrunner hun med at Norge produserer energi som verden har et stadig økende behov for, at det gjenstår store arealer å utforske, at ressurspotensialet fremdeles er stort, samt at virksomheten drives på en slik måte at norsk sokkel har et konkurransefortrinn.

Tror på Nordkappbassenget

 – Når det gjelder Barentshavet, jobber vi med å få til bedre avbildning av undergrunnen, slik at vi kan avdekke ressurspotensialet, sa Færøvik.

Hun viste til en undersøkelse som Lundin skal gjøre i sommer (Fire seismikkundersøkelser i én), der det vil bli tatt i bruk ny metodikk, og selskapets forhåpninger om at nye data kan gi svar på hva som kan finnes i Nordkappbassenget.

«For første gang skal vi kombinere seismikkteknologien TopSeis med 1000 spesialbygde trådløse mottakere på havbunnen«

Lundin-sjefen påpekte også viktigheten av ny infrastruktur i Barentshavet, også for leteaktiviteten, fordi det senker terskelen for hva det er lønnsomt å lete etter. Når det gjelder Alta-funnet, som har ligget på vent i mange år, kunne hun berolige med at selskapet slett ikke har gitt det opp, men at det i stedet ser på mange ulike løsninger, inklusive å knytte opp mot infrastruktur som er under utbygging.

Ikke skremt

Færøvik har ikke blitt skremt av den dalende interessen for Barentshavet blant oljeselskapene (expronews.com: «The Barents Sea conundrum», geo365.no: «Har klokketro på Barentshavet«).

– Vi lar oss ikke farge av et øyeblikksbilde, vi vet at leteaktivitet er for de tålmodige, og det er fremdeles utestede letemodeller som vi har lyst til å gå løs på. Innsamling av ny seismikk i Nordkappbassenget i sommer er et eksempel på det.

Hun la til at selskapet er veldig fornøyd med at regelmessigheten i lisensrundene opprettholdes, også i spesielle år som i fjor, ettersom det er et viktig virkemiddel for å opprettholde leteaktiviteten.

Avslutningsvis nølte ikke Kristin Færøvik ungdommen til å søke seg til petroleumsindustrien.

– Det er veldig mange spennende jobber på norsk sokkel, forsikret hun om.

NCS Exploration – Recent Advances in Exploration Technology, May 19-20

Hossein Mehdi Zadeh, Principal Geophysicist at Equinor

Fit-for-purpose Seismic Technology for Johan Castberg Subsurface Challenges

X