Historien gjentar seg

Historien gjentar seg

Funnet Pil i Norskehavet viser – nok en gang – at «resirkulering» av leteareal er positivt for å uteske det fulle potensialet på norsk sokkel.

Bare få km fra funnbrønnen 6406/12-3 S hadde Saga og Statoil tidligere boret flere brønner uten å gjøre kommersielle funn. Men brønnene viste at provinsen har et aktivt petroleumssystem med gode reservoarbergarter. VNG Norges brønn ble boret 24 år etter Saga og Statoils to brønner. Under nye rammebetingelser og med bruk av ny teknologi trådte det frem et nytt prospekt som skulle vise seg å inneholde mer olje enn det optimistene trodde på i forkant av boringen.

Vi må derfor nok en gang slå fast at det er viktig å lete etter olje der det allerede er påvist olje. Det høres opplagt ut, men et par tørre brønner kan ta motet fra mange. Etter som tiden går, og vi får bedre teknologi, kan imidlertid andre bli inspirert av det som noen først så på som en skuffelse.

TFO-systemet har derfor gjennom denne ene boringen vist sin berettigelse. I tillegg har vi en mengde andre gode eksempler på at systemet har positiv innvirkning på funnraten på norsks sokkel.

X