Høy oppslutning i befolkningen Troll A. Foto: Norsk olje og gass

Høy oppslutning i befolkningen

Syv av ti nordmenn mener virksomheten på norsk sokkel må fortsette.

Kantar har på vegne av bransjeforeningen Norsk olje og gass spurt det norske folk om de mener det er viktig å opprettholde norsk olje- og gassindustri.

Svarene fra undersøkelsen viser ifølge Norsk olje og gass at støtten til bransjen er stabil og høy; 69 prosent svarer at det er viktig å opprettholde olje- og gassindustrien, 17 prosent svarer «ikke viktig» og 14 prosent svarer «vet ikke».

– Det er oppmuntrende å se at et så stort flertall av det norske folk slutter opp om næringen. Det viser at man ser hvilken betydning næringen har hatt og har for landet vårt og hvor vesentlig industrien er fremover også for å skape nye næringer, sier konstituert administrerende direktør i Norsk olje og gass Knut Thorvaldsen.

Til sammenlikning mente 80 prosent av befolkningen at næringen var «ekstremt viktig» eller «veldig viktig» ved inngangen til 2019.

X