Høyere oljepris fra 2017Global liquids supply and demand between 2012 and 2020. (c) Rystad Energy

Høyere oljepris fra 2017

Mangel på økt produksjon fra amerikansk oljeskifer, samt nedgang i modne felt, tvinger frem en høyere oljepris etter 2016.

Rystad Energy skriver at 70 dollar sannsynligvis er for høyt som snittpris for 2016, men at prisen nok vil bli høyere enn dette fom. 2017. Årsaken er at tilbudet av olje vil reduseres fordi det ikke blir satt i gang tilstrekkelig mange nye utbyggingsprosjekter.
«Around ten thousand shale wells would need to be drilled each year in order to keep North American shale production flat,» skriver Rystad Energy.
«Assuming balanced cash flows, costs would need to be decreased by 20% in 2015 vs 2014 at a price of 50 USD/bbl to drill those wells according to conducted well-by-well breakeven modelling,» heter det videre.
Les hele pressemeldingen.

X