Ivar Aasen offesielt åpnetFra venstre Øyvind Eriksen(styreleder i Aker BP ASA og konsernsjef i Aker ASA) Terje Søviknes (Olje- og energiminister), Karl Johnny Hersvik (Administrerende direktør Aker BP), Bjørn Thore Ribesen (Offshore Installation Manager på Ivar Aasen) og Sverre Skogen (leder av Aker BPs bedriftsforsamling) Foto: Aker BP

Ivar Aasen offesielt åpnet

Olje- og energiminister Terje Søviknes fikk æren av å offesielt åpne det nye oljefeltet i Nordsjøen.

– Utbyggingen er en viktig milepæl for oljenæringen og representerer store verdier for det norske samfunnet, sa Søviknes på åpningsseremonien, som ble gjennomført på helidekket på Ivar -plattformen. Det var første gang statsråden besøkte en oljeplattform.
Oljeproduksjonen fra det Aker BP-opererte feltet startet 24. desember 2016, fire år etter at Plan for utbygging og drift (PUD) ble levert. Den totale kostnadsrammen er 27,4 milliarder norske kroner. Utbyggingen er gjennomført innenfor tid og budsjett – og uten alvorlige hendelser.
Moderne teknologi bidrar til mest mulig effektiv drift av feltet.  Organisasjonen ombord på plattformen er nært integrert med organisasjonen på land via moderne kommunikasjonsløsninger. Driftsoperasjoner styres fra et operasjonssenter i Trondheim. Kjernebemanning offshore ved normal drift vil være 21 personer.
– Vi bygger et sterkt og kostnadseffektivt Aker BP som har som mål å bli et referanseselskap på norsk sokkel. Måten Ivar Aasen er satt opp- og skal drives på, er helt i tråd med denne strategien, påpeker Hersvik.
– Aker BP har stor tro på norsk sokkel som et attraktivt område å investere i. Det gjelder både innen leting, feltutbygging og ikke minst drift og videreutvikling av feltene som vi er operatør for. I dette bildet er produksjonsstarten på Ivar Aasen en viktig inspirasjonskilde for oss, sier Øyvind Eriksen, styreleder i Aker BP ASA og konsernsjef i Aker ASA.
De utvinnbare reservene for Ivar Aasen-prosjektet er beregnet til over 200 millioner fat oljeekvivalenter. Den økonomiske levetiden for feltet kan bli 20 år, avhengig av oljepris og produksjonsutvikling.

Fakta om Ivar Aasen-feltet
Ivar Aasen-feltet ligger i Nordsjøen, rundt 175 km vest for Karmøy.
Feltet ble funnet i 2008, og ble satt i sammenheng med tidligere funn i nærområdet.
I desember 2012 leverte Det Norske plan for utbygging og drift av Ivar Aasen-feltet til Olje- og energidepartementet (OED). Planen ble godkjent av Stortinget 21. mai 2013.
Første olje ble produsert 24. desember 2016 – på tid og innenfor budsjett.
Aasen-feltet er en samordnet utbygging med Edvard Grieg-feltet, som ligger ti kilometer lenger sørøst, og eksportløsningene er samordnet med dette feltet. Gassen eksporteres via britisk sokkel. Oljen fra de to feltene eksporteres i en ny rørledning fra Edvard Grieg-feltet til Grane oljerørledning og videre til Stureterminalen. Ivar Aasen får strøm fra Grieg-plattformen.
X