Keynote fra StatoilEirik Wærness er sjefsøkonom i Statoil og er keynote speaker på konferansen Recent Discoveries den 11. og 12. mai. Foto: Statoil

Keynote fra Statoil

Statoils sjefsøkonom Eirik Wærness vil holde keynote-foredrag på konferansen Recent Discoveries 2016 i mai.

Eirik Wærness innleder konferansen Recent Discoveries (11.-12. mai) som i år arrangeres for andre gang. Foredraget hans bærer tittelen «Norsk sokkel og dens konkurranseevne i lys av både dagens oljepriser og klimaavtalen i Paris».
Eirik Wærness er sjefsøkonom i Statoil, og i fjor presenterte han Statoils Energy Perspectives 2015 hvor Statoil diskuterer den makroøkonomiske utviklingen og markedsutsiktene fram mot 2040. Rapporten er også omtalt i GEO 05/2015 («Oil and gas are here to stay»).

Recent Dicoveries arrangeres for andre gang. Første gang var i 2014 med 323 deltakere. NGF og GeoPublishing arrangerer konferansen sammen. Det foreløpige programmet finner du her.

Rapporten Energy Perspectives 2015 er utarbeidet av Statoils analytikere med ansvar for makroøkonomi, energimarkeder og klima. Energy Perspectives gir en faglig beskrivelse av mulige utviklingsbaner for verdensøkonomien, internasjonale energimarkeder og energirelaterte klimagassutslipp.
– Verdens befolkning øker, flere mennesker blir en del av middelklassen og behovet for energi vokser. Samtidig er en fortsatt økning i CO2-utslippene knyttet til den samme velstandsutviklingen ikke bærekraftig på lang sikt. Uten en kursendring vil alle tape, også olje- og gassindustrien, sier Eirik Wærness.
– Vårt mål er å bidra til en kunnskapsbasert dialog som kan øke forståelsen for drivkreftene innenfor økonomi, energi og klima. Rapporten synliggjør hvordan ulike virkemidler og veivalg kan gi ulik utvikling, sier Eirik Wærness.
1600x250_banner_ncs

X