Kjøper lite gassfelt Illustrasjon: norskpetroleum.no

Kjøper lite gassfelt

OKEA kjøper Equinors eierandel i PL195 og PL195 B, som inkluderer gassfunnet Aurora.

OKEA melder onsdag at de har undertegnet en avtale om kjøp av Equinors 40 prosent eierandel i PL195 og PL195 B i Nordsjøen.

Lisensene inkluderer det lille gassfunnet Aurora som ligger vest for Gjøafeltet. OKEA, som har intensjon om å være operatør i lisensene, estimerer utvinnbare volumer til å være 12 – 28 millioner fat oljeekvivalenter.

Selskapet vil jobbe mot en løsning for en rimelig utvikling av feltet med kobling til Gjøa uten ytterligere boring av avgrensningsbrønner.

– Gjennom denne transaksjonen diversifiserer vi porteføljen vår samtidig som vi styrker posisjonen vår i Gjøa-området. En utvikling av Aurora passer godt inn i vår kjernestrategi om rimelig utvikling av små funn, uttaler CEO Erik Haugane.

Wintershall DEA og Petoro har interesser i lisensene på henholdsvis 25 og 35 prosent. Aurora ble funnet i 1988.

X