Kjøper Premier Oil Norge

Kjøper Premier Oil Norge

For 120 millioner dollar tar Det norske over den norske delen av Premier Oil

I dag tidlig annonserte Det norske oljeselskap at de har kjøpt Premier Oil Norge AS inkludert samtlige av Premier Oil’s norske eierandeler. Det norske kjøper Premier Oil for et kontantvederlag på 120 millioner dollar på gjedfri basis. Transaksjonen må først godkjennes av norske myndigheter, og er ventet å bli fullført før utgangen av 2015.
Vette, Mackerel og Herring
Med på kjøpet følger operatørskapet på Vette-utbyggingen, samt 50% andeler i de tilstøtende lisensene Mackerel og Herring. I tillegg får Det norske med en 50% eierandel på Frøy-feltet, og syv letelisenser i Nordsjøen. Premier Oil har i dag 26 ansatte i Norge.
Adm. dir. i Det norske, Karl Johnny Hersvik uttaler: «I tillegg til det nylig gjennomførte kjøpet av Svenska Petroleum Norge, er kjøpet av Premier i Norge en tilvekst som ytterligere understreker vår sterke tro på, og forpliktelse til norsk sokkel», sier adm. direktør i Det norske Karl Johnny Hersvik.
Les pressemeldingen i sin helhet her

X