Klimadom ankes

Klimadom ankes

Miljøorganisasjonene anker frifinnelsen av staten for oljeleting i Barentshavet videre til Høyesterett.

Sammen med Natur og Ungdom tar vi kampen mot grunnlovsstridig oljeboring videre, og har i dag anket dommen fra tingretten i klimasøksmålet! Vi mener fortsatt det er grunnlovsbrudd å tillate leting etter mer olje og gass som verdens klima ikke tåler. Retten til et godt miljø gir Norge et klart ansvar for klimaeffektene fra olje og gass vi eksporterer til andre land, og vi mener tingretten tok feil når den lot grensene for klimaansvaret gå ved svenskegrensa, skriver Greenpeace i en pressemelding.
Greenpeace og NU har tilsammen fått inn bidrag på over 1,6 millioner kroner fra over 2500 givere til å anke klimadommen.
– Grunnen til at vi ber om en direkte anke, er fordi klimaet ikke har tid til å vente på en lang berammingstid i lagmannsretten. Vi ber derfor Høyesterett ta en rask avklaring. Hvis vi får nei fra Høyesterett, vil den automatisk bli anket til lagmannsretten, sier leder Truls Gulowsen i Greenpeace Norge.
I en uttalelse fra Regjeringen sier regjeringsadvokat Fredrik Sejersted at Staten tar til etterretning at saksøkerne har valgt å anke dommen fra Oslo tingrett. Vi har ennå ikke mottatt ankeerklæringen, og kan derfor ikke kommentere den nærmere, men vil på vanlig måte studere den grundig når den kommer, og deretter inngi vårt anketilsvar til retten.
X