Krever større funn Relativt få letebrønner over et stort geografisk område i kombinasjon med lite infrastruktur er grunnen til at det så langt ikke er gjort mange økonomisk drivverdige funn i Barentshavet. Kart: norskpetroleum.no

Krever større funn

Kun 11,5 prosent av letelisensene i Barentshavet har resultert i produksjon. Området har ikke innfridd forventningene, sier NTNU-professor i en sak på nrk.no.

Ifølge Oljedirektoratets (OD) siste ressursrapport var det per 31. august 2019 85 felt i drift på norsk sokkel. Kun to av disse er i Barentshavet (Snøhvit og Goliat). Et tredje, Johan Castberg, skal etter planen settes i drift i 2023 av Equinor og partnere Vår Energi og Petoro. Wisting-funnet vil trolig også bygges ut.

OD mener mesteparten av de uoppdagede ressursene på norsk sokkel befinner seg nettopp i Barentshavet.

LES OGSÅ: Tror fortsatt på Barentshavet

– Barentshavet har ikke levert så mange felt og funn som den sørlige delen av norsk sokkel. Sånn sett har ikke dette innfridd den forventningen man trodde opprinnelig på 80-tallet, sier Egil Tjåland, leder ved Institutt for geovitenskap og petroleum ved NTNU, i en sak på nrk.no.

Egil Tjåland. Foto: Ronny Setså

Tjåland understreker at det i Barentshavet er boret langt færre brønner i Barentshavet enn i Nordsjøen og at det er lettere å finne gode felt blant de mange funnene i sør.

– Det har vært aktivitet kortere enn i Nordsjøen, det er boret atskillig færre brønner på et stort geografisk område, og det må større funn til for å få til en lønnsom utbygging fordi det er begrenset med infrastruktur i Barentshavet, sier Kristin Færøvik, administrerende direktør i Lundin Energy Norway til nrk.no.

Lundin Energy har gjort betydelige funn i Alta- og Gohta-prospektene, men tidligere i år la selskapet funnene på is fordi flere ressurser må til før en utbygging kan forsvares økonomisk.

– I Nordsjøen kan vi bore på et mye mindre ressursgrunnlag. Altså prospekter som er i størrelsesordenen 20–30 millioner fat kan bli bygget ut, hvis det ligger i nærheten av et eksisterende, produserende felt, sier Færøvik videre til nrk.no.

NCS Exploration – Recent Discoveries 2020

Lundin Energy Norway presenterer Alta-Gohta-funnene under konferansen NCS Exploration – Recent Discoveries 2020 i Stavanger 14. – 15. oktober.

PROGRAM OG REGISTRERING

Færøvik mener de kommende utbyggingene i Barentshavet kan bedre situasjonen.

– Når Castberg kommer i drift, vil det nok utløse videre leting på mindre strukturer rundt feltet. Og det samme kommer sikkert til å skje når Wisting kommer i drift, hevder hun til nrk.no.

X