Krysser en milepæl Illustrasjon: Neptune Energy

Krysser en milepæl

Neptune starter en borekampanje på Fenja-feltet i Norskehavet for å øke forståelsen av reservoaret og optimalisere posisjonen til de kommende produksjonsbrønnene.

Nå starter Neptune Energy og lisenspartnerne en omfattende borekampanje. Målet med kampanjen er å bore testbrønner for å øke forståelsen av reservoaret og optimalisere posisjon til produksjonsbrønnene.

Fenja skal etter planen settes i produksjon i slutten av 2021, 11 år etter at lisensarbeidet startet.

LES OGSÅ: 70 % reduksjon gjennom digitalisering

– Boringen representerer en viktig milepæl for vårt første utviklingsfelt i Norskehavet der vi er operatør, uttaler Erik Oppedal, Director of Projects and Engineering i Neptunes norske del av selskapet.

Fenja-feltet (tidligere kjent som Pil- og Bue-funnene) er et olje- og gassfelt som ligger 120 kilometer nord for Kristiansund. Med om lag 97 millioner fat oljeekvivalenter, vil platåproduksjonen nå ca. 40 000 fat oljeekvivalenter per dag.

Fenja består av to hydrokarbonakkumulasjoner; Pil- og Bue-reservoarene i PL586 på Haltenterrassen. Begge funnene er i sandsteinsreservoarer av øvre jura alder i dyp fra 3 200 til 3 500 meter dyp under havnivå.

Illustrasjon: Neptune Energy

Det er Pil (mettet olje med gasskappe ) som ble lagt til grunn for utbyggingen, mens Bue (undermettet olje) representerer en oppside i lisensen, skriver Neptune og partnerne i boresøknaden tilsendt Miljødirektoratet. Det ble også gjort et lite oljefunn øst for Fenja i Boomerang-prospektet, men boreresultatene endte med at lisenspartnerne besluttet å ikke videreutvikle funnet.

Feltet skal knyttes til Njord-A-plattformen 36 kilometer unna og skal bygges ut med to havbunnsrammer og seks brønner (tre oljebrønner, to brønner for vanninjeksjon og én brønner for gassinjeksjon). Sistnevnte brønn skal konverteres til en produserende gassbrønn mot slutten av feltets levetid.

Lisenspartnere i Fenja er Neptune (30 prosent), Vår Energi (45 prosent), Suncor (17,5 prosent) og DNO (7,5 prosent).

X