Kun 3 brønner boresTie line (NW-SE) through the Neiden prospect on the Loppa High. Well 7220/6-2 drilled through Triassic shales and sands (dipping reflectors) before it entered the Paleozoic carbonates below the strong reflector. Illustration: The line is generously provided by MultiClient Geophysical from their Barents Well Tie survey (BWT).

Kun 3 brønner bores

Leteaktiviteten er på et lavmål. For øyeblikket bores kun 3 letebrønner på norsk sokkel. 2 av dem er å betrakte som avgrensningsbrønner.

I hht. Oljedirektortet bores i dag kun 3 brønner på norsk sokkel, 1 i Barentshavet, 2 i Nordsjøen.
Undersøkelsesbrønn 25/2-18 S på Langfjellet-prospektet i Nordsjøen ble ferdistilt i august etter å ha påtruffet en 109 meter brutto oljekolonne i Vestlandgruppen. Aker BP konkluderte med at størrelsen på funnet er mellom 24 og 74 millioner fat oljeekvivalenter.
Nylig startet selskapet den tredje avgrensningsbrønnen, 25/2-18 C. Det er ikke frigitt informsjon fra A- og B-brønnene.
I  siste uke av oktober begynte Lundin å bore 7220/6-2R Neiden etter at boringen ble avbrutt i fjor høst fordi riggen ikke var vintersertifisert. («Snart inne i reservoaret«). Brønnen er klassifisert som wildcat, men mange mener det er en avgrensning av funnet Obelix.
Hullet er planlagt til 1312 meter under boredekk og skal ned i krystallinske bergarter. Vanndypet er 417 meter, hvilket betyr at borelengden til totalt dyp kun er 895 meter. Ned til reservoaret i paleozoikum er det kun 638 meter fra havbunnen.
Brønnen bør derfor allerede nå være nede i de antatt oljefylte karbonatene.
I  tillegg begynte Statoil boringen av 34/11-6 S over Valemon-feltet den 1.11.

X