Kvalitetsdata til lavere kostnadVidar Hovland har lang erfaring fra seismikkbransjen, og i 2012 tok han initiativet til utviklingen av et nytt, komplett system for havbunnsseismikk. Ideen er at mer utstyr på bunnen og raskere håndtering av nodene skal senke kostnadene. Her viser han frem en node, som blant annet inneholder geofoner og batterier, på et transportbånd som demonstrerer hvordan nodene hentes opp fra en dokkingstasjon ved at de hukes opp på et tau. Foto: Halfdan Carstens

Kvalitetsdata til lavere kostnad

Utviklingen innen 3D seismikk har gått fra få til (veldig) mange kabler. Fremtiden består imidlertid av noder på havbunnen.

Trenden er veldig tydelig. Havbunnsseismikk (Ocean Bottom Seismic – OBS) stjeler markedsandeler på bekostning av tauede kabler. År for år.
– I 2000 hadde havbunnsseismikk mindre enn 5 prosent av markedet. 15 år senere var dette økt til 14 prosent, forteller Vidar Hovland i det unge selskapet inApril.
Gründeren presiserer at prosenttallene gjelder salgsverdi, ikke volum.
– Havbunnsseismikk skjøt imidlertid bare 1,5 prosent av det samlede arealet for 3D seismikk. Det forteller to ting, at havbunnsseismikk er mye dyrere enn kabelseismikk, og at kundenes interesse er så stor at volumet helt sikkert vil øke kraftig når prisene går ned.
Og det gjør de. Utviklingen fra bruk av ROV til tau ved utsetting og opptak har mer enn halvert kostnadene. Årsaken er todelt, flere noder over et større område og at nodene kommer raskere ned på og opp fra bunnen. Så når hastigheten for utsetting av nodene øker ytterligere, gjennom et helautomatisert system, øker også effektiviteten. Derfor vil derfor prisene kunne gå ytterligere ned etter hvert som InApril er klare til å levere sin teknologi til seismikkindustrien.
– Vi lover ikke å gi bedre datakvalitet enn konkurrentene, men vi tar mål av oss til å være mer effektive og derfor senke prisene på havbunnsseismikk, påpeker Hovland.
Enkel håndtering
Vidar Hovland har bakgrunn fra seismikkindustrien, fra Fugro-Geoteam og PGS, men det var først etter at han tok steget fra lønnsmottaker til konsulent at han begynte å sysle med tanken om å utvikle et nytt konsept for havbunnsseismikk.
– Jeg har fulgt node-markedet siden 1990-tallet og har sett et sterkt behov for et kvantesprang innen effektivitet. Oljeselskapene var interessert i teknologien fordi den ga bedre data, men innsamlingen gikk for sakte, og derfor ble dataene veldig dyre. Resultatet var at havbunnsseismikk ikke har «tatt av».
Løsningen lå egentlig i dagen.
– Det er nødvendig med mer utstyr på bunnen for å unngå overlappende skyting, og da er billige og lette noder samt effektiv utstyrshåndtering helt essensielt, forklarer Hovland.
Jørn Christiansen i Spectrum kunne ikke vært mer enig. Den erfarne geofysikeren har fulgt utviklingen i 3D seismikk fra den spede begynnelsen sent på 1980-tallet, og han er ikke i tvil om at havbunnsseismikk representerer fremtiden.
– Problemet har vært alt for få noder på bunnen, og den tiden det har tatt å legge ut og ta inn nodene har vært alt for lang. Med InAprils system er begge disse utfordringene løst på en elegant måte. Med mange noder på havbunnen er utleggingen så effektiv at tiden det tar å gjøre en survey vil gå kraftig ned.
– Mange noder på bunnen betyr også at operatøren kan unngå overlappende skyting. Også det betyr økt effektivitet og billigere data, sier Christiansen som har fulgt teknologiutviklingen helt fra idestadiet.
Nytt bruksområde
Billigere data åpner også for et helt annet bruksområde.
– De høye kostnadene har gjort at havbunnsseismikk kun har blitt benyttet for 4D seismikk. Men med en kraftig prisreduksjon vil det bli regningssvarende å benytte denne teknologien også innen leting. Da vil markedet plutselig bli mye større, mener Christiansen.
I flere tiår har han drevet med multiklient seismikk, og nå ser han at det åpner seg nye muligheter for å samle inn og selge data med bedre kvalitet enn det tradisjonell 3D seismikk gir.
Full azimuth
Systemet som InApril har utviklet består av tre komponenter, og alle har ifølge gründeren vært store prosjekter: Noder, automasjon og data management.
Nodene er representert ved en gul boks, automasjon består i automatisk håndtering av nodene gjennom hele operasjonen, mens data management dreier seg om å håndtere både operasjonen og datainnsamlingen.
Nodene – de små, gule boksene – har velprøvde sensorer, kun standardiserte komponenter og inneholder geofoner, hydrofoner, transpondere, klokke og batterier og alt annet som er nødvendig for å samle inn og lagre data. Batterikapasiteten er så stor at de kan ligge i sjøen i 100 dager, og de kan benyttes på alle dyp ned til 3000 meter.
– Vi har lagt vekt på lav vekt, liten størrelse og en form som gjør at vi kan lagre tusenvis om bord i seismikkbåten, sier Hovland.
Automasjon er langt på vei nøkkelordet i systemet som har fått merkevarenavnet Venator.
– Vi har hatt størst mulig automatisering som målsetting, slik at vi kan håndtere opp til 10 000 noder på en ekstremt effektiv måte. Nå har vi utviklet et enkelt, modulbasert system som kan passes inn i de fleste båttyper og som kan opereres med 3 knops fart. Det er dobbelt så fort som konkurrentene, skryter Hovland.
Det er altså ikke nødvendig å benytte en ROV, slik noen av konkurrentene er avhengige av, og systemet er slik at nodene fortløpende festes på et tau under selve operasjonen, noe som gjør at avstanden mellom nodene er fleksibel. Det siste er InApril alene om.
– Operasjonen foregår slik at nodene hentes fra en dokkingstasjon, hukes fast i et tau som legges ut i båtens hastighet, og føres deretter kontrollert ned på havbunnen hvor de blir liggende og samle data til de blir plukket opp. Tilbake på dekket blir dataene tatt ut og batteriene ladet før de kan legges ut igjen. Innsamlingshastigheter blir typisk mer enn 10km2 pr dag i leteseismikk-modus
Med for eksempel 10 000 noder på bunnen dekkes et areal på opptil 900 km2.
Innenfor dette arealet vil dataene få det geofysikerne kaller full azimuth. Det betyr at undergrunnen blir «belyst» fra alle kanter, noe som gir grunnlag for bedre datakvalitet enn hva konvensjonell, tauet seismikk kan gi.
Flere deler av denne automatiske håndteringen av nodene er patentert. Det gjelder selve opphukingen av nodene til tauet, samt hvordan nodene sendes ut i vannet og hentes opp på dekk igjen. Begge deler er helt avgjørende for en effektiv operasjon.
Data management
– Når skytingen er ferdig hentes nodene opp på dekk og blir ført tilbake til dokkingstasjonene. Der blir dataene hentet ut, batteriene ladet, klokker synkronisert og alt gjort klart for en ny runde med innsamling av data.
God på bunnen
InApril med systemet Venator har ingen planer om å gå i strupen på PGS, WesternGeco eller noen av de andre seismikkselskapene som opererer med kabler. InAprils forretningside er i stedet å selge teknologien til alle som er interessert.
– Markedet for 3D seismikk med tauede kabler er nedadgående, så vi forventer at kontraktorene vil erstatte kabler i sjøen med noder på bunnen.
– Det som blant annet skiller oss fra flere andre er at vi selger komplette systemer. Det betyr i all enkelhet at de som velger å kjøpe fra oss kun trenger å forholde seg til én leverandør.
InApril har altså ingen planer om å rigge båt og bli et seismikkselskap.
– Vi skal kun være en leverandør av teknologi, og vi skal ha en liten organisasjon, slår Hovland fast.
Og de potensielle kundene ser ut til å like det de ser. Både oljeselskaper og seismikkselskaper har vist sterk interesse.
– Vi har hatt om lag ti selskaper på besøk der de har fått en demonstrasjon av hvordan vi håndterer nodene, og alle har uttrykt begeistring, sier Hovland.
Kort ledetid
Ideen til teknologien ble unnfanget i 2012, og Hovland startet utviklingen i samarbeid med eksperter på elektronikk. I 2014 ble det behov for å investere tungt i teknologiutvikling, og det ble hentet inn et større beløp fra risikovillige investorer. Knappe to år senere har produktet kommet i en kommersialiseringsfase.
– Systemet er ferdig utviklet, og til sommeren skal vi gjøre en siste test med 100 noder på bunnen. Etter det er vi klare til å ta imot vår første ordre.
Det er altså kun snakk om fire-fem år fra ide til kommersialisering. Det blir regnet som svært kort tid.
– Produksjon av 10 000 noder vil kreve bortimot ett års arbeid fra bestilling, så vi har et godt håp om at systemet vårt vil være installert på et seismikkskip og samle inn havbunnsseismikk i 2017, sier Vidar Hovland.
Det betyr kortere innsamlingstid og reduserte kostnader for oljeselskapene. Kanskje står vi foran en liten revolusjon innen leting etter olje og gass?

X