Langt fra godt nok ANSETTEER NYUTDANNETE. To erfarne og en «ungdom». Første kategori er representert ved (f.v.) Anders Finstad og Geir Lunde, mens Jens Fredrik Kolnes kommer rett fra universitetet og skal bidra med nye arbeidsmetoder og friske ideer. Foto: Halfdan Carstens

Langt fra godt nok

Suksessraten og funnstørrelsen på norsk sokkel trenger å bli mye bedre, mener Geir Lunde i Concedo.

Oljeselskapet Concedo har hatt en tydelig og konsistent selskapsstrategi helt siden oppstarten i 2007. Hovedessensen er at virksomheten kun skal dreie seg om leting, og hvis det gjøres kommersielle funn, skal disse avhendes før utvikling til felt.

Teamet teller 15 kvinner og menn, og alle unntatt et par stykker kan med rette titulere seg geolog eller geofysiker. At gjengen holder mål, og vel så det, forteller suksessfaktoren litt om.

Så langt har Concedo deltatt i 19 letebrønner (både undersøkelses- og avgrensningsbrønner), og 8 av dem er klassifisert som funn.

– En suksessrate på 40 prosent er ikke så verst, men vi skulle hatt flere store funn, sier Lunde.

– En annen sak er at suksessraten generelt på norsk sokkel burde ha vært over 50 prosent hvis de teknologiske verktøyene hadde virket som de burde. For at ressursvekstkurven («creaming-kurven») ikke skal flate fullstendig ut, trenger vi funn som bidrar til at den gjør et hopp. Norsk sokkel trenger et nytt Johan Sverdrup-funn, og Concedo trenger et nytt Maria-funn.

Hele artikkelen finner du i GEO 07/2019 med utgivelse i november.

Geir Lunde holder foredrag på NCS Strategy i Stavanger den 20.-21. november.

X