Lefler med «de grønne»

Verden trenger Norge for å demonstrere at det er mulig å være en oljeproduserende nasjon og samtidig være en pådriver innen helse, miljø og sikkerhet.

Norge er et foregangsland innen oljevirksomhet. Vi har vist at vi kan utvikle ny teknologi som gjør det mer effektivt å både lete etter og produsere olje og gass. I tillegg har vi til fulle vist at vi også tar hensyn til miljøet før boring, under boring og mens produksjonen foregår. Jeg tviler sterkt på at noe land i verden kan slå oss på disse feltene.

Verden trenger derfor Norge for å demonstrere at det er mulig å være en oljeproduserende nasjon og samtidig være en pådriver innen helse, miljø og sikkerhet.

Det er i dette perspektivet at vi blir skremt når APs ny leder, Jonas Gahr Støre, på AUFs sommerleir i juli uttalte at vi ikke kan «være uberørt av budskapet om at to tredeler av oljen må bli liggende».

I følge NTB skal Arbeiderpartiet nå nedsette et eget klimapanel, og det er Støre som skal være dets leder. Forklaringen er at Ap har satt klima som én av partiets tre fanesaker.

Ettersom AP og Støre har lite de skal ha sagt utenfor Norge, er det ikke mulig å tolke dette annerledes enn at AP nå har til hensikt å sette spørsmålstegn ved norsk oljepolitikk. Det er selvsagt for tidlig å si noe om hvordan eventuelle endringsforslag vil se ut, men vi vet fra før at hans «grønne venner» i Venstre, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har et sterkt ønske om ikke å åpne nye områder for oljeleting (for eksempel utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, samt havområdet sør for Jan Mayen). De såkalte miljøvernerne vil også stoppe aktiviteten i Barentshavet og la ikke utbygde funn bli liggende. Vi tror imidlertid ikke at Støre, slik som den rabiate Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne, ønsker å avvikle norsk oljevirksomhet.

Likevel er det skremmende at Støre går ut på denne måten og lefler med miljøvernbevegelsen.

Det er nok en gang nødvendig å minne om at det er bedre for miljøet at Norge produserer olje og gass enn at land nede på kontinentet produserer kull for å dekke det samme energibehovet.

Det er også nødvendig å ha i bakhodet at utviklingen av oljevirksomheten i Arktis vil ha godt av at Norge er en av spillerne. Også her kan vi gå foran med et godt eksempel innen helse, miljø og sikkerhet, og ikke minst kan vi være med og utvikle teknologi som egner seg for kulde, mørke og orkan fra nordvest.

Norsk oljepolitikk må utformes i et helhetlig perspektiv. La oss håpe at Jonas Gahr Støre på en vakker sommerdag bare prøver å lefle litt med ungdommen, og at han tar til fornuft når alvoret melder seg.

X