Leteaktiviteten tar seg oppBoreriggen Transocean Spitsbergen. Foto: Kenneth Engelsvold

Leteaktiviteten tar seg opp

Oljedirektoratet forventer at det bores mellom 40 og 50 letebrønner i 2018, mot 36 i 2016 og 2017.

«Det er positivt at vi ser en økning i leteaktiviteten. Særlig viktig er det at det nå bores flere letebønner i Nordsjøen og Norskehavet, der tilleggsressurser må identifiseres og utvinnes mens infrastrukturen fortsatt er i drift,» sier letedirektør Torgeir Stordal i en pressemelding.
Det har vært stor interesse for nytt leteareal i de siste konsesjonsrundene, det skyldes blant annet ny innsikt basert på bedre seismikk og brønnresultater som har ført til nye letekonsepter. Andre viktige faktorer er tilgang til infrastruktur og lavere kostnader.
«Men skal produksjonen opprettholdes på et høyt nivå, må det gjøres større funn enn det som har vært gjennomsnittet de siste ti årene. Mulighetene for å gjøre større funn er størst i lite utforskede områder,» sier Stordal videre.

Resultat fra letebrønner første halvår

I første halvår i år er det ferdigstilt 13 letebrønner, 10 undersøkelsesbrønner og 3 avgrensningsbrønner. Det er gjort seks funn, tre av i Nordsjøen, to i Norskehavet og ett i Barentshavet.
I Nordsjøen ble det funnet olje i injektittsander i Aker BPs undersøkelsesbrønn 24/9-12 S sør for Alvheim-feltet. Funnet ble avgrenset med brønn 24/9-12 A, og størrelsen er foreløpig estimert til mellom 5 og 10 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje.
I Spirits undersøkelsesbrønn 35/9-14 nordvest for Gjøa-feltet i Nordsjøen ble det påvist olje. Volumene var små, men det ble påvist et lite utestet letekonsept med stratigrafisk felle. Foreløpige ressursanslag er mellom 0,3 og 1 million Sm3 utvinnbar olje.
Nord for Ivar Aasen-feltet fant Equinor olje i brønn 16/1-29 S. Størrelsen på funnet er foreløpig beregnet til mellom 2,5 og 5,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. Brønnen avgrenset også Verdandi-funnet fra 2003 i paleogene sandsteiner.
Det er også boret en avgrensningsbrønn på Luno II-funnet, brønn 16/4-11. Resultatene fra denne brønnen har medført at volumanslaget for olje har økt med 1-3 millioner Sm3til mellom 5 og 13 millioner Sm3 utvinnbar olje i tillegg til mellom 1 og 3 milliarder Sm3utvinnbar gass.
I Norskehavet påviste OMV gass og kondensat nordvest for Morvin-feltet i undersøkelsesbrønn 6506/11-10. Funnet er gjort i to forskjellige reservoarenheter, og det er foreløpig estimert til mellom 6 og 39 millioner Sm3 utvinnbare o.e. samlet.
I undersøkelsesbrønn 6604/5-1, som Wintershall boret sørvest for Aasta Hansteen-feltet, ble det gjort et gassfunn som foreløpig er estimert til mellom 7 og 19 milliarder Sm3 utvinnbar gass og mellom 1 og 3 millioner Sm3 utvinnbart kondensat.
I Barentshavet fant Aker BP gass i undersøkelsesbrønn 7221/12-1. Foreløpig volumanslag er mellom 2 og 3,5 milliarder Sm3 utvinnbar gass. Foreløpige resultater fra gassprøver indikerer at gassen kan være i gasshydrat-fase. Dette vil rettighetshaverne forsøke å avklare ved videre analyse.

Planlagte letebrønner i andre halvår

I andre halvår 2018 er det planlagt mellom 30 og 35 letebrønner, og ved utgangen av juni pågikk det boring i 6 brønner. I 7220/11-5 S skal Lundin teste produksjonsegenskapene i karbonater for å kunne gjøre videre evalueringer med tanke på utbygging av Alta-funnet, Spirit borer avgrensningsbrønn på Fogelberg-funnet i Norskehavet (resultatet ble offentliggjort 5. juli) og i tillegg pågår det fire brønner i Nordsjøen (35/12-6 A, 34/5-2 S, 16/1-28 S og 15/3-11).
Det totale antallet letebrønner for 2018 ser ut til å bli om lag 30 i Nordsjøen, mens både i Norskehavet og i Barentshavet ligger det an til å bli mellom 8 og 10.

Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) og nummererte runder

I de siste konsesjonsrundene har det vært stor interesse fra industrien.
I midten av januar 2018 fikk 34 selskap tilbud om til sammen 75 nye utvinningstillatelser i TFO 2017. Det var 39 selskap som søkte om andeler. Av de 75 utvinningstillatelsene er 45 i Nordsjøen, 22 i Norskehavet og 8 i Barentshavet. 22 av utvinningstillatelsene er tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser.
TFO 2018 ble utlyst i mai, og søknadsfristen er 4. september 2018. De forhåndsdefinerte områdene er siden TFO 2017 utvidet med 47 blokker i Norskehavet og 56 blokker i Barentshavet. Tildeling forventes i løpet av første kvartal 2019.
I juni 2018 fikk 11 selskap tilbud om 12 nye utvinningstillatelser i 24. konsesjonsrunde. Tre av de tilbudte utvinningstillatelsene ligger i Norskehavet og ni i Barentshavet. To av disse er tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser.

X