Leteboringer i BarentshavetBoreriggen Polar Pioneer borer brønn i Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Foto: Harald Pettersen / Statoil

Leteboringer i Barentshavet

2018 blir nok et år med mange letebrønner i Barentshavet. PetroArctics analyser viser 10-12 brønner som er noe ned fra rekordåret 2017 med 17 brønner.

Statoil planlegger å bore 5 brønner, AkerBP 2 brønner, Eni Norge 1 brønn og Spirit Energy 1 brønn. Det flere selskaper som fortsatt ikke har tatt endelige beslutninger om boringer – her er de mest aktuelle Dea Norge, og ikke minst Lundin som gjorde fjorårets største funn i Norge, Filicudi, sammen med Dea og AkerBP.
Disse selskapene vil nok vurdere ytterligere leting i dette området også i 2018. Brønnene Stangnestinden og Gjøkåsen som ligger sørøst i Barentshavet, på grensen til Russland, er blant de mest spennende brønnene sammen med Statoil`s boringer i Hoop-området, og brønnen Scarecrow, vest for Wisting
Mulig testproduksjon for Lundin på Alta
Lundin planlegger en mulig utbygging av feltet, Alta/Gotha med mulig oppstart av i 2026. Et viktig skritt på veien vil være en prøveproduksjon på feltet sommeren 2018. Det tas forbehold om godkjennelse i lisensen. En slik testproduksjon er viktig å gjennomføre for å forstå reservoarets dreneringsegenskaper.
Wisting – verdens nordligste oljefelt
OMV gjorde en vellykket avgrensningsbrønn i september 2017 og planlegger oppstart av konseptvalgfasen i løpet av 2018. Dette planlegges konseptvalg innen utgangen av 2019 og endelig investeringsbeslutning sent i 2020, eller tidlig 2021. Mulig first oil 2026 – 2027.
Wisting-reservoaret ligger grunt, har lavt trykk og lav temperatur. OMV anslår at det finnes mellom 200 og 500 millioner fat utvinnbare volumer i Wisting-området. Feltet ligger på 73 grader nord, ca. 300 km fra fastlandet.
Leteboringer i Norskehavet Nord
Et av de beste områdene i verden offshore å lete etter olje og gass har vært jura formasjonene på Haltenbanken. Flere store funn på 80- og 90-tallet har blitt til meget lønnsomme feltsentre for både oljeselskaper og den norske stat. I 2018 er det fortsatt stor usikkerhet på hvor mange letebrønner som vil bli boret i Norskehavet Nord. Vi tror på et stort spenn fra 4 til 10 brønner.
Wintershall er i gang med Balderbrå med riggen West Poenix, og planlegger ytterligere 2 til 3 brønner. En av brønnene ligger på dypt vann i Marisko-feltet helt på grensen til Nordland 6, og lengst nord i de åpnede delene av Norskehavet.
Statoil har opsjon på 4 letebrønner med Aker Spitsbergen i området rundt Aasta-Hansteen, og har også vurdert muligheten for en ny letebrønn ved det spennende funnet, Cape Vulture. Aker BP skal bore Kvitungen Tumler som ligger om lag 4 km vest for Skarv FPSO. Boringen er planlagt med oppstart tidligst i februar 2018, med en varighet på inntil 90 dager inkludert eventuelt sidesteg og brønntest. AkerBP har også spennende oljeprospekt i samme område som man har gjort gassfunnet Ærfugl, dette vil også være letekandidater i 2018.

X